Z uwagi na dotychczasowe niezapewnienie przez Gdyńskie Centrum Sportu możliwości uprawiania łucznictwa w hali LA, po raz pierwszy w dwunastoletniej historii UKS MORŚWIN, w grudniu 2018 r. nie odbył się organizowany corocznie w Gdyni przez klub międzyklubowy Mikołajkowy Turniej Kontrolny.