Zawodnicy

zawodnicy

Status zawodnika uzyskuje każdy członek klubu, który spełnia niezbędne ku temu wymogi regulaminu PZŁucz. Regulamin dostępny jest na stronie Polskiego Związku Łuczniczego.