Z dniem 18 stycznia 2021 r. UKS MORŚWIN wznawia treningi zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć. Zajęcia odbywać się będą przy wzmożonym reżimie sanitarnym. Jego nieprzestrzeganie przez uczestników skutkować będzie wykluczeniem z zajęć.