Z dniem 19 kwietnia 2021 r. UKS MORŚWIN wznawia treningi zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć. Treningi odbywać się będą przy wzmożonym reżimie sanitarnym, a jego nieprzestrzeganie skutkować będzie wykluczeniem z zajęć. Do treningów dopuszczone zostaną wyłącznie osoby, które mają na bieżąco uregulowane składki.