W dniu 20 lutego 2021 r. zawodnicy UKS MORŚWIN wzięli udział w Strzelaniu Kontrolnym Zawodników Województwa Pomorskiego, zorganizowanym przez Pomorski Związek Okręgowy w siedzibie MRKS w Gdańsku. Zawody odbywały się we wzmożonym reżimie sanitarnym polegającym m.in. na tym, że strzelanie przebiegało w grupach ograniczonych do poszczególnych klubów, bez kontaktu z pozostałymi uczestnikami. Zawodnicy UKS MORŚWIN w rywalizacji tej zajęli następujące lokaty:

  • w kategorii młodziczek – Adriana Adamowska IV miejsce (165 pkt.);
  • w kategorii młodzików – Filip Kucharski II miejsce (359 pkt.), Tomasz Klimko III miejsce (316 pkt.), Tymon Rojek IV miejsce (272 pkt.);
  • w kategorii juniorek młodszych – Zyta Weber II miejsce (431 pkt.), Monika Różankiewicz IV miejsce (190 pkt.);
  • w kategorii juniorów młodszych – Mikołaj Kaszuba I miejsce (473 pkt.), Oskar Belczewski III miejsce (439 pkt.);
  • w kategorii juniorek – Idalia Gorycka II miejsce (295 pkt.).