Z uwagi na konieczność przeprowadzenia remontu ścianki łuczniczej ostatni trening halowy w bieżącym roku odbędzie się dnia 14 grudnia. Komunikat o dacie wznowienia treningów zostanie podany na stronie.