Z uwagi na dotychczasowe niezapewnienie przez Gdyńskie Centrum Sportu możliwości uprawiania łucznictwa w hali LA, po raz pierwszy w dwunastoletniej historii UKS MORŚWIN, nie odbędzie się organizowany corocznie w Gdyni przez klub międzyklubowy Mikołajkowy Turniej Kontrolny.