Zarząd UKS MORŚWIN z przykrością informuje, że na spotkaniu zwołanym z inicjatywy prezesa klubu, które odbyło się w dniu 14 września 2018 r. z udziałem członków klubu, wbrew wcześniejszym obietnicom, dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu  oświadczył, co następuje.

  • Gdyńskie Centrum Sportu wymieni zdekapitalizowaną i zdewastowaną przez piłkarzy ściankę łuczniczą dopiero do końca bieżącego roku. Tym samym, pomimo rozpoczęcia roku szkolnego, klub nadal nie ma możliwości podjęcia działalności zawieszonej dnia 01.07.2018 r.
  • Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu nie odniósł się w żadnej mierze do udostępnienia klubowi terenu zewnętrznego dla prowadzenia treningów łuczniczych w okresie letnim.

W związku z powyższym UKS MORŚWIN zachęca wszystkich zainteresowanych wznowieniem przez klub statutowej działalności polegającej na szkoleniu dzieci i młodzieży, a także rozwijaniu tej dyscypliny sportu jako aktywnej formy rekreacji dla wszystkich grup wiekowych, do występowania w powyższej sprawie bezpośrednio do Prezydenta Miasta Gdyni lub do Gdyńskiego Centrum Sportu.