Strzelanie przy księżycu 2020

Strzelanie przy księżycu 2020

Wcześniejsza działalność klubu dostępna jest na stronie archiwalnej