II Strzelanie przy księżycu 2021

II Strzelanie przy księżycu 2021

Wcześniejsza działalność klubu dostępna jest na stronie archiwalnej