Aktualności

24.06.2019.

Wakacje 2019

Od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia 2019 r. w klubie trwać będzie letnia przerwa w treningach.

22.06.2019.

III Runda Pucharu Polski Juniorów Młodszych 2019

W III Rundzie Pucharu Polski Juniorów Młodszych, jaka odbyła się w dniu 22 czerwca 2019 r. w Zamościu udział wzięła zawodniczka UKS MORŚWIN – Idalia Gorycka. W końcowej eliminacji zajęła 33. miejsce zdobywając 445 pkt.

08.06.2019.

II Runda Pucharu Polski Juniorów Młodszych 2019

W II Rundzie Pucharu Polski Juniorów Młodszych, jaka odbyła się w dniu 08 czerwca 2019 r. w Zgierzu udział wzięła zawodniczka UKS MORŚWIN – Idalia Gorycka. W końcowej eliminacji zajęła 48. miejsce zdobywając 344 pkt.

01.06.2019.

Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego 2019

W Otwartych Mistrzostwach Województwa Pomorskiego, jakie odbyły się dnia 01 czerwca 2019 r. na torach otwartych MRKS w Gdańsku, udział wzięło dwoje zawodników UKS MORŚWIN. W końcowych eliminacjach zajęli oni następujące lokaty:

  • Idalia Gorycka, w kategorii juniorek młodszych – III miejsce i brązowy medal (496 pkt.),
  • Krzysztof Łończuk, w kategorii seniorów – VII miejsce (306 pkt.), pomimo, że strzelał tylko pięcioma strzałami.
26.05.2019.

XIV Międzynarodowy Memoriał Mieczysława Nowakowskiego w Łucznictwie 2019

W XIV Międzynarodowym Memoriale Mieczysława Nowakowskiego w Łucznictwie, który odbył się w Warszawie w dniach 25 – 26 maja 2019 r. udział wzięła zawodniczka UKS MORŚWIN – Idalia Gorycka. W kategorii juniorki młodszej zajęła 23. miejsce zdobywając 401 pkt.

11.05.2019.

VIII Terenowe Zawody Kontrolne Field 2019

W VIII Terenowych Zawodach Kontrolnych Field jakie odbyły się dnia 11 maja 2019 r. w Majdach, zawodnik UKS MORŚWIN Ryszard Tarasiuk, w kategorii łuku bloczkowego, zajął 11. miejsce. Wcześniej, w dniu 19 kwietnia 2019 r. zawodnik ten uczestniczył również w Terenowych Zawodach Kontrolnych w Czarnej Wodzie.

06.05.2019.

Wznowienie treningów 2019

Z uwagi na realizację przez Gdyńskie Centrum Sportu w hali LA nowej ścianki łuczniczej, od dnia 13 maja 2019 r. klub wznawia treningi, zgodnie z ustalonym harmonogramem treningów w sezonie zimowym.

Jednocześnie UKS MORŚWIN ogłasza nabór, w szczególności dziewcząt i chłopców z roczników 2004 – 2006.

20.01.2019.

III Halowe Zawody Kontrolne 2019

W III Halowych Zawodach Kontrolnych, jakie odbyły się dnia 20 stycznia 2019 r. w MRKS w Gdańsku, udział wzięła zawodniczka UKS MORŚWIN – Idalia Gorycka. Pomimo, że członkowie klubu od ponad pół roku pozbawieni są przez gdyński samorząd możliwości uczestniczenia w jakichkolwiek treningach, zawodniczka ta, w kategorii juniorki młodszej, zajęła VI miejsce.

20.11.2018.

Odwołany XII Mikołajkowy Turniej Kontrolny 2018

Z uwagi na dotychczasowe niezapewnienie przez Gdyńskie Centrum Sportu możliwości uprawiania łucznictwa w hali LA, po raz pierwszy w dwunastoletniej historii UKS MORŚWIN, nie odbędzie się organizowany corocznie w Gdyni przez klub międzyklubowy Mikołajkowy Turniej Kontrolny.

14.09.2018.

Niemiłe Gdyni łucznictwo…

Zarząd UKS MORŚWIN z przykrością informuje, że na spotkaniu zwołanym z inicjatywy prezesa klubu, które odbyło się w dniu 14 września 2018 r. z udziałem członków klubu, wbrew wcześniejszym obietnicom, dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu  oświadczył, co następuje.

  • Gdyńskie Centrum Sportu wymieni zdekapitalizowaną i zdewastowaną przez piłkarzy ściankę łuczniczą dopiero do końca bieżącego roku. Tym samym, pomimo rozpoczęcia roku szkolnego, klub nadal nie ma możliwości podjęcia działalności zawieszonej dnia 01.07.2018 r.
  • Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu nie odniósł się w żadnej mierze do udostępnienia klubowi terenu zewnętrznego dla prowadzenia treningów łuczniczych w okresie letnim.

W związku z powyższym UKS MORŚWIN zachęca wszystkich zainteresowanych wznowieniem przez klub statutowej działalności polegającej na szkoleniu dzieci i młodzieży, a także rozwijaniu tej dyscypliny sportu jako aktywnej formy rekreacji dla wszystkich grup wiekowych, do występowania w powyższej sprawie bezpośrednio do Prezydenta Miasta Gdyni lub do Gdyńskiego Centrum Sportu.

Wcześniejsza działalność klubu dostępna jest na stronie archiwalnej