Dziennik Bałtycki

W dniu 27 września 2018 r. na łamach „Dziennika Bałtyckiego” klub zamieścił ogłoszenie o zawieszeniu treningów i o cenzurze stosowanej wobec UKS MORŚWIN przez gdyński „Ratusz”. „Gazeta Wyborcza” odmówiła publikacji tego samego ogłoszenia podnosząc, że publikowanie informacji o cenzurze „jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego”. Rodzi się zatem pytanie: czy to nie aby stosowanie cenzury jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego?