Zapisy

z1

Warunki przystąpienia do klubu osoby nieletniej (od 12 lat):

  • pozytywny wynik próbnego treningu odbytego w klubie w obecności rodzica lub opiekuna prawnego,
  • złożenie, przez rodziców lub opiekunów prawnych, deklaracji przynależności dziecka do klubu i uczestnictwa w zajęciach,
  • przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od lekarza sportowego o braku przeciwwskazań do uprawiania łucznictwa,
  • wpłata wpisowego i co najmniej jednej, miesięcznej składki.

deklaracja członkowska dla osoby niepełnoletniej

z2

Warunki przystąpienia do klubu osoby pełnoletniej:

  • pozytywny wynik próbnego treningu odbytego w klubie,
  • złożenie deklaracji przynależności do klubu i uczestnictwa w zajęciach,
  • wpłata wpisowego i co najmniej jednej, miesięcznej składki.

deklaracja członkowska dla osoby pełnoletniej