Zgodnie z harmonogramem pierwszy trening po letniej przerwie odbędzie się w hali lekkoatletycznej LA dnia 07 września 2020 r. o godz. 19.00. Do treningu dopuszczone zostaną wyłącznie osoby w maseczkach ochronnych.