W Zawodach Kontrolnych Dla Młodzików Sezonu Halowego 2021/2022 zorganizowanych w Gdańsku przez MRKS dnia 23 października 2021 r. udział wzięło siedmioro zawodników UKS MORŚWIN. W rywalizacji zajęli następujące lokaty:

  • w kategorii młodziczek – Amelia Odziomek III miejsce (414 pkt.), Lidia Kiełb IV miejsce (325 pkt.), Adriana Adamowska V miejsce (311 pkt.), Aleksandra Kowalska VI miejsce (295 pkt.), Gabriela Szymańska VII miejsce (180 pkt.);
  • w kategorii młodzików – Patryk Milewicz III miejsce (481 pkt.), Tymon Rojek V miejsce (377 pkt.).